Project Description

Eendoostaken

Productbrochure en fotografie

Eendoostaken is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van ­diverse kunststof takendozen. Deze dozen worden ingezet bij de begeleiding van kinderen en jong volwassenen met autisme stoornis.

i’mke was verantwoor­delijk voor het ontwerp van de productfolder en de fotografie.